göğüs hastaliklari

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs Hastalıkları Polikliniğimizde Şu Hastalıklara Bakılmaktadır:

1-Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

2-Amfizem

3-Kronik bronşit

4-Astım

5-Bronşektazi

6-İmmotil Silia Sendromu (Hareketsiz silia sendromu)

7-Kistik fibrozis

8-Akutrespiratuvar distres sendrom (ARDS)

9-İdiyopatik pulmoner fibrozis

10-Hipersensitivite pnömonisi

11-Sarkoidoz

12-Asbestozis

13-Silikozis

14-Antrakozis

15-Berilyozis

16-Stannozis

17-Siderozis

18-Bissinozis

19-Pulmoner tromboemboli

20-Pulmoner hipertansiyon

21-Kor pulmonale

22-Tüberküloz

23-Pnömoniler

24-Akciğer absesi

25-Aspergillozis

26-Plevral efüzyon

27-Malign efüzyon

28-Uyku hipoapne sendromu

29-Pnömotoraks

30-Akciğer kanseri