psikiyatri

PSİKİYATRİ

Psikiyatri  Polikliniğimizde Şu Hastalıklara Bakmaktadır

1-Depresyon

2-Gereksiz korkular

3-Sosyalleşme bozukluğu

4-Kekemelik

5-Davranış bozukluğu

6-Uyku bozukluğu,

7-Uykusuzluk

8-Huzursuzluk

9-Tedirginlik

10-Anksiyete Bozukluğu,(Kaygı bozukluğu.)

11-Sosyal fobi,özgül fobi

12-Kişilik bozuklukları

13-Alkol,madde kullanımı,bağımlılığı

14-Öğrenme güçlüğü

15-Dikkat eksikliği,Hiperaktivite

16-Panik atak

17-Şizofreni

18-İnsomnia (Uyku bozukluğu),

19-Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar

20-Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)

21-Şizoeffektif bozukluk

22-Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler

23-Davranış bozukluğu,Karşı gelme bozukluğu

24-Mental Retardasyon (Zeka geriliği)