üroloji

ÜROLOJİ

Üroloji polikliniğimizde şu hastalıklara bakılmaktadır:

1-Açık ve kapalı prostat ameliyatları

2-Açık ve kapalı taş ameliyatları

3-Üretra darlık ameliyatları

4-Sünnet

5-Varikosel ve hidrosel cerrahi

6-Vazektomi

7-TESA ve microTESA ameliyatları

8-Perkütan nefrolitotomi

9-Endoskopik üreter taş ameliyatları

10-İnmemiş testis ameliyatları

11-Mesane taşı ameliyatları

12-Mesane tümörü, Böbrek tümörü, Testis tümörü ameliyatları

13-Hipospadias cerrahi