Uzm. Dr. Murat ÜREDİ
Radyoloji Uzmanı
+90 324 336 96 96
info@suhastanesi.com.tr
ÖZGEÇMİŞ

1967 yılında Si̇li̇fkede doğdu. 1984 yılında  Si̇li̇fke li̇sesi̇ni̇ bi̇ti̇rdi̇.1990 yılında  Gata Tıp Fakültesi̇nden mezun oldu.1983-1996 yılları arasında Gata Haydarpaşa Eğiti̇m Hastanesi̇ Radyoloji̇ ihti̇sasını tamamladı. Çeşitli  devlet ve özel sağlık kuruluşlarında görev yaptı.Mart 2018 den iti̇baren ÖZEL MERSİN SU HASTANESİNDE görevi̇ne devam etmektedi̇r.